Zinspelers
Theatervoorstellingen
Toneelcursussen
Kunstondernemers

Zinspelers
Theatervoorstellingen
Toneelcursussen
Kunstondernemers
  • Voorstellingen
  • Blog

ZINspelers stopt

 

Binnen het huidige culturele klimaat is het voor een organisatie als ZINspelers moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het is in de afgelopen jaren steeds lastiger geworden om de financiering van producties rond te krijgen. 

De sector podiumkunsten in Flevoland maakt flinke achterwaartse sprongen. Sinds de cultuurbezuinigingen die in 2011 zijn doorgevoerd heeft ZINspelers steeds harder moeten werken om sponsors, fondsen en subsidiënten te enthousiasmeren om producties te blijven ondersteunen.

 

Wij, Chantal Demarteau en Biza Shalmashi, hebben in de afgelopen twee jaar in overleg met ons bestuur geprobeerd om oplossingen te zoeken en daarmee het voortbestaan van ZINspelers te kunnen waarborgen. Hoe zwaar het ons ook valt, we zijn tot de conclusie gekomen dat Peter Pan de laatste voorstelling was van Stichting ZINspelers.

Op dit moment wordt gewerkt aan de opheffing van de Stichting. Naar verwachting zal deze opheffing rond eind juni afgerond zijn.

 

Geen afscheid zonder knallend eindspektakel!


Binnen het huidige culturele klimaat is het voor een organisatie als ZINspelers moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het is in de afgelopen jaren steeds lastiger geworden om de financiering van producties rond te krijgen. 

De sector podiumkunsten in Flevoland maakt flinke achterwaartse sprongen. Sinds de cultuurbezuinigingen die in 2011 zijn doorgevoerd heeft ZINspelers steeds harder moeten werken om sponsors, fondsen en subsidiënten te enthousiasmeren om producties te blijven ondersteunen.

Wij, Chantal Demarteau en Biza Shalmashi, hebben in de afgelopen twee jaar in overleg met ons bestuur geprobeerd om oplossingen te zoeken en daarmee het voortbestaan van ZINspelers te kunnen waarborgen. Hoe zwaar het ons ook valt, we zijn tot de conclusie gekomen dat Peter Pan de laatste voorstelling zal zijn van stichting ZINspelers. Maar we zullen van deze laatste familie-kerstvoortelling een knaller van een eindproductie maken!

Kaarten zijn nu via onze website en bij VVV Almere te koop!

Komt u speciaal voor iemand naar de voorstelling kijken? Kijk dan in het Wie Speelt Wanneer overzicht wanneer diegene speelt!

* U kunt het overzicht in de bijlage van dit artikel vinden. 

 


'A streetcar named Desire', ofwel Tramlijn Begeerte van Tennessee Williams is een echt spelersstuk, een wellmade play, dat zich uitstekend leent om ieder woord, elke intentie, elke handeling onder de loep te nemen. 

 

Kom je voor een speler in het bijzonder?

Kijk dan, om teleurstelling te voorkomen, wanneer hij of zij speelt. Download het speelschema in de bijlage.

Pagina 1 van 5

Beleven - kaartverkoop

Fotoalbum

Introductie

Bij ZINspelers staan amateurkunstbeoefenaars: acteurs, zangers, dansers en muzikanten op het toneel. Achter de schermen worden zij begeleid en geschoold door een team van professionele kunstenaars.

Toneelcursussen

ZINspelers organiseert met regelmaat cursussen in toneelspelen of zang. Vaak is deelname aan een voorstelling een eerste stap naar een rol in een ZINspelers voorstelling.